areál tehnického zázemí Boží Dar

  • studie 2020
  • Boží Dar, Karlovarský kraj
  • památková zóna
  • novostavba

Autor: Ing. arch. Vít Jurica
Spolupráce: Ing. Anton Jurica, Richard Schart (JURICA a.s.)
Investor: Město Boží Dar a Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Předmětem této studie je návrh nového využítí brownfieldu po Jáchymovských dolech, n.p. , který se nachází v intravilánu obce Boží Dar. Návrh počítá s odstraněním stávajících objektů garáží. Nové objekty pro Město Boží Dar a Údržbu silnic Karlovarského kraje, a.s. jsou rozděleny na oddělené části pro každého investora zvlášť.
Architektonicky je soubor řešen jako 4 základní hmoty - 3 halové objekty s plochou střechou pro garáže a sklady s přesahem střechy pro ochranu vjezdu do garáže a jedna hmota se sedlovou střechou v části nad služebními byty. Jednotlivé základní hmoty objektu výškově ustupují společně s terénem. Členění na menší části je rovněž zvoleno aby měřítkem navazovalo na okolní zástavbu. Nejvyšší část objektu je zastřešena sedlovou střechou, tak aby zapadala do okolní střešní krajiny. U ostatních hmot je zvolena plochá střecha (jako u stávajících objektů) s minimálním sklonem tak, aby se haly při dálkových pohledech neuplatňovaly. Například při pohledu od sjezdovky "Za Prahou" bude výrazná pouze část s tradiční sedlovou střechou a hmoty s plochými střechami budou z větší části skryté za valem obchvatu Božího Daru.
Materiálově se jedná o kombinaci fasád z modulárních prefabrikovaných dílců pro skeletové halové objekty, dřevěné provětrávané fasády z modřínu, antracitových doplňků a kamenných stěn u vstupů do objektů a opěrných zdí. Zpevněné plochy v okolí objektu jsou řešeny jako asfaltový povrch v kombinaci se žulovou dlažbou dle jednotného stylu na Božím Daru.