chata Nové město - Jáchymov

  • studie 2023
  • Nové Město – Jáchymov, Karlovarský kraj
  • památková zóna
  • rekonstrukce

Autor: Ing. arch. Vít Jurica
Spolupráce: Ing. arch. Antonín Jurica

Předmětem této studie je rekonstrukce a přístavba rekreačního objektu v Nové městě - Jáchymově. Stávající objekt je z 2. pol . 20. století (pravděpodobně přelom 60. a 70. let) se nachází na severozápadním cípu Nového města a pohledově se uplatňuje pouze z přilehlé komunikace, t.j. z jihu a západu. Dům se suterénem, jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím má konstrukci z cihlového zdiva, železobetonový strop nad podzemní částí a dřevěnou konstrukci krovu a stropu nad 1.NP.
V rámci úprav dojde k přístavbě v délce ca 3,5m pomocí ‚‚protažení‘‘ štítové stěny v severním směru a zastřešení jižní terasy, profil štítových stěn tak zůstane stávající. Jednoduché hmotové řešení je doplněno bočním zastřešením vstupu tvořeným subtilní nosnou a střešní konstrukcí. Tento prvek zároveň slouží pro uskladnění dřeva. Materiálové řešení je zvolené jako typické pro krušnohorskou krajinu, t.j. bílá omítka, falcovaná střešní krytina, štíty s dřevěným obkladem v přírodním odstínu a dřevěná okna a dveře. V rámci dispozic zůstává podsklepená část přístupná samostatně ze zahrady, v 1.NP je pak umístěna denní obytná část se vstupem a koupelnou, v podkroví jsou navrženy dva pokoje a WC.