expozice porcelánu Ostrov - Bílé zlato

  • studie 2022
  • Ostrov, Karlovarský kraj
  • interiér
  • vestavba
  • kulturní památka

Autor: Ing. arch. Vít Jurica
Grafika: BcA. Lucie Juricová
Investor: Město Ostrov

Předmětem této studie interiéru je vestavba expozice výstavy ostrovského porcelánu v prostoru 1.NP kulturní památky bývalého hotelu Myslivna v Ostrově. Budova se nachází v historickém jádru města v těsné blízkosti ostrovského zámku, zároveň je pak na jedné uliční ose společně s budovou bývalé porcelánky Pfeiffer&Löwenstein a dochovanými vilami rodin továrníků Pfeiffera a Löwensteina. Expozice pojednává o vzniku, tvorbě a zániku ostrovského porcelánu PULS (Pfeiffer&Löwenstein), jejíž nedílnou součástí je i soubor více než 700 předmětů, jenž byl zapsán do centrální evidence sbírek ministerstva kultury.
Prostory pro novou expozici jsou umístěné v přízemí kulturní památky - objektu Myslivna, který v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Hodnotnými prvky jsou především dochovaný systém kleneb s kamennými sloupy uprostřed a částěčně odkrytá původní podlaha konírny.
Návrh se snaží zkombinovat samotnou expozici porcelánu s akcentací na vystavované exponáty a samostatně hodnotné vnitřními prostory. Provoz je rozdělený po jednotlivých částech tak, jak jsou za sebou jednotlivé místnosti: vstup, info/pokladna, úvod do expozice, expozice 1 a 2. Hlavními prvky interiéru jsou soklové vitríny, celoprostorové vitríny pod žebry kleneb a nástěnné instalace. Barevné provedení je ze tří barev a to bílé, černé a zlaté, jež se odvíjí od názvu expozice Bílé zlato.