Hranice bar & restaurant

  • realizace 2021
  • interiér
  • Boží Dar, Karlovarský kraj
  • památková zóna
  • novostavba

Autor: Ing. arch. Vít Jurica
Spolupráce: Ing. Anton Jurica, Ing. arch. Antonín Jurica
Realizace: JURICA a.s.
Původní návrh exterieru: Ing. arch. Antonín Jurica, Ing. arch. Petr Bokota (jurica_architecture)
Grafika: BcA. Lucie Juricová
Ilustrace: Jitka Tomanová

Součástí práce byl kompletní návrh a realizace interiéru a tvorba, resp. úprava detailů exteriéru. Objekt se nachází v lyžařském areálu Boží Dar - Hranice a slouží jako jeho zázemí a centrum služeb.
Hlavní prostor restaurace s panoramatickým výhledem, barem, otevřenou kuchyní a přilehlou terasou jsou rozprostřeny v 1.NP, o podlaží je umístěn služební byt a administrativa. V suterénním prostoru se pak nachází jak zázemí restaurace, tak garážová hala pro technické zázemí lyžařského areálu.
Hmotu objektu tvoří podesta z božídarského svorového kamene, na němž leží dva do sebe zapadající bloky - jeden s dřevěnou fasádou a druhý jako černé oko z falcovaného antracitového plechu. Střecha je řešena jako vegetační.
Hlavními prvky interiéru jsou přiznané konstrukce dřevěného stropu z lepených vazníků a železobetonového skeletu doplněné o dřevěný nábytek a černé kovové doplňky jako např. atypická konstrukce krbu či drobné detaily vlastní výroby.