INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav

  • diplomka
  • konverze
  • 2019
  • Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Autor: Vít Jurica
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Diplomová práce se zabývá architektonickým návrhem inovačního centra INNOCUBE v Mladé Boleslavi. V projektu je využívána stávající historická budova rolnické školy, která se nachází na území přidruženém k výrobnímu areálu Škoda auto. Toto území bylo zpracováno v rámci předdiplomního projektu společně s dvěma spolužáky. K objektu rolnické školy (dnes využívanému jako administrativní budova) je navržena nová část, propojena s původní budovou skleněnými tubusy. Mezi novou a starou budovou tak vzniká vnitřní zastřešený prostor atria. Celé přízemí je řešeno jako veřejnosti přístupná část s kavárnou, přednáškovým sálem, fitness centrem a showroomem Škoda. V 1.NP je v místě centrální recepce umístěn kontrolní bod pro vstup do části inovačního centra rozprostřeného v celé ploše 2. a 3. NP. V podkroví 4.NP se pak nacházejí kanceláře pro vlastní zaměstnance inovačního centra. Innocube slouží jako místo pro setkání a jednání jak veřejnosti, tak především pro zaměstnance různých oddělení výroby a vývoje Škoda auto. Provoz je zajištěn pomocí různě velkých rezervovatelných boxů a místností doplněných o jednotlivá co-workingová pracoviště, zóny odpočinku, tisku či jídelní části. V rámci parteru jsou umístěny vnější Innocube boxy a nabíjecí elektrostanice.
Fasáda nového objektu je navržena z předsazených prefabrikovaných železobetonových panelů v pravidelném rastru. Oba pavilony jsou propojeny jednoduchými a dvojitými celoskleněnými plášti a celoskleněnou střechou nad atriem.