dům s byty pro seniory Krásno

  • soutěžní návrh
  • 2021
  • Krásno, Karlovarský kraj

Autor: Ing. arch. Vít Jurica

Návrh bytového domu s obchodní jednotkou v městě Krásno navazuje na tradiční řadovou zástavbu se sedlovou střechou a jednotnou uliční čarou. Koncept domu vychází z typických městských domů Krásna na náměstí s vestavbou do vnitřního dvora.
Hmotově se dům z ulice uplatňuje jako 2 řadové objekty s různými výškami střech a fasádními materiály. Do vnitrobloku je pak umístěna betonová vestavba mezi domem a stoupajícím terénem.
Přilehlá ulice je navržena jako sdílená komunikace pro pěší cyklisty a auta s jednotnou výškovou úrovní. Pro zvětšení předprostoru domů je ulicenacržena jako jednosměrná s šikmým parkovacím stáním pod stromy na zatravňovacích plastových profilech.
Materiálově je dům rozdělen na 3 základní hmoty. hlavní objekt se sedlovou střechou s bílou jemnozrnnou a strukturovanou omítkou a dřevěnými doplňky (okna, ostění hlavních vstupů) odkazuje na typické místně užívané materiály. Menší hmota v ulici je stejně jako střešní krytina z falcovaného šedo-stříbrného plechu odkazujícímu na historickou těžbu cínu v nejbližším okolí. Zapuštěná vestavba do terénu je pak z praktických důvodů z pohledového železobetonu.
Provozně je dům rozdělen na prodejní jednotku a vlastní bytový dům. Prodejní jednotka má vlastní vstup z ulice/náměstí a zásobování z průjezdu. V bytovém domě se v 1.NP nachází zázemí objektu, společenská místnost a 2 byty směrem do zahrady. V 2NP a 3.NP se pak nachází byty přístupné ze společné obytné chodby. Ve dvoře je komunitní zahrada a parkovaní.
Konstrtukce objektu je navržena jako kombinace ŽB nosného systému s obvodovým pláštěm z keramických tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem.