rodinný dům Mníšek

  • bakalářka
  • 2017
  • Mníšek, Liberecký kraj

Autor: Vít Jurica
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

Idea návrhu rodinného domu vychází ze tvaru vesnického domu se sedlovou střechou a obélníkovým půdorysem s poměrem stran 3:1. Hlavním prvkem koncepce je svažující se terén pozemku směrem k jihozápadu. Tímto směrem je také orientován významný výhled na Ještěd. Svažitý terén umožňuje částečně zapustit pozemní podlaží s obytnými místnostmi. Pro lepší prosvětlení místností pod úrovní terénu bylo vytvořeno venkovní atrium ze severovýchodní strany zároveň sloužící jako odpočinový prostor se zahradou včetně stromu. Pomocí vzniklé lávky je umožněn vstup do objektu nad prostorem atria. V místě vstupu prochází nadzemní částí pomyslný řez objektem, který opticky rozděluje hmotu na 2 části. Rozdělení má rovněž praktický důvod, a to ''schování'' tepelného čerpadla, vývodů technického zařízení v mezistřešním prostoru. Část spodní fasády ustupuje směrem do terénu z důvodu optického odělení ložníce od terasového prostoru, čímž je narušena jednolitost spodní fasády. Výsledné výhledy z obytných místností a horního ''tubusu'' jsou orientovány směrem k ještědu a na jihozápad.