tělocvična Tuklaty

  • studie 2020
  • Tuklaty, Středočeský kraj
  • přístavba

Autor: Ing. arch. Vít Jurica
Spolupráce: Ing. Anton Jurica

Předmětetm řešení této architektonické studie je přístavba tělocvičny, učeben ( a k tomu určené zázemí ) k Základní škole Tuklaty, jenž se nachází v historickém jádru obce. Nová stavba navazuje a na stávající zděnný objekt s valbovou střechou, který naposled prošel stavebními úpravami v roce 2015.
Přístavbu tvoří dvě hmoty (bloky) s obdélníkovým půdorysem a plochou střechou. Konkrétně se jedná vlastní prostor tělocvičny a objekt s třídami, vnitřními komunikacemi, kabinety a vlastním zázemím tělocvičny. Tyto dvě hmoty mají jednotnou fasádu z dřevěných latí v kombinaci s černými doplňky, tak aby přístavba působila jednotně a nenásilně vůči stávajícímu objektu školy. Díky svažitému terénu je přístavba umístěna částečně pod terénem, což se projevuje zejména v pohledu od ulice, kdy objekt působí jako jednopodlažní. Zároveň se tak minimalizuje stínění stávajících tříd zálkladní školy. Okna tříd jsou orientována primárně na jih a východ, tělocvična s vhodnou orientací S-J je prosvetlěna okny na podélných stranách z východu a západu.
Provoz tělocvičny se šatnami je oddělen tak, aby mohla být tělocvična využívána i návštěvníky na krátkodobý pronájem (především v odpoledních hodinách a o víkendech) či využita na společenské akce .